Nowe przepisy podatkowe VAT także dla wyjazdów

08/02/2018
Paragraf

Prawo a incentive

Nowe przepisy podatkowe VAT także dla wyjazdów firmowych. Dotyczą róznież firm działających w branży incentive travel czy eventów. Warto wiedzieć co się zmieniło żeby być na bieżąco. Od 1 stycznia obowiązuje nowelizacja ustawy o VAT która ma na celu „uszczelnienie” systemu. Poniżej przedstawiamy najistotniejsze, naszym zdaniem, zmiany z punktu widzenia firm incentive i agencji eventowych?

OBNIŻONY LIMIT PŁATNOŚCI GOTÓWKOWYCH

Limit transakcji gotówkowych został obniżony do 15.000 zł. Płatności powyżej tej kwoty muszą być realizowane za pośrednictwem przelewów bankowych. Ani płatnicy PIT ani CIT nie będą mogli zaliczyć do kosztów kwot realizowanych gotówkowo w części przekraczającej 15 tys. zł.

OGRANICZENIE STOSOWANIA ROZLICZENIA KWARTALNEGO VAT

Podatnicy, u których wartość sprzedaży przekroczyła równowartość 1,2 mln EUR w 2017 roku stracili możliwość rozliczania podatku VAT w okresach kwartalnych.

NOWA STAWKA CIT

Dla małych podatników przewidziana jest obniżona stawka podatku dochodowego od osób prawnych. Za małego podatnika uważany jest podmiot, który nie przekroczył obrotów w wysokości 1,2 mln EUR. Obniżony CIT płacą także przedsiębiorcy dopiero rozpoczynający działalność gospodarczą. Preferencyjną stawką nie są objęte grupy kapitałowe.

JEDNOLITY PLIK KONTROLNY

Od 1 stycznia obowiązek składania JPK dotyczy także małych i średnich przedsiębiorstw, a nie tylko największych przedsiębiorców (zatrudniających powyżej 10 osób, z obrotem powyżej 2 mln EUR rocznie).

SANKCJE, SANKCJE…

W nowych przepisach przewidziane są nowe sankcje. Grożą między innymi za nierzetelne rozliczanie podatku VAT. W tym przypadku podatnik zostanie obciążony karą w wysokości 30% kwoty zaniżenia zobowiązania. Za wystawienie „pustej faktury” kara wyniesie 100%. A co oznacza dla Urzędu Skarbowego określenie „pusta faktura”?  Opisuje sytuację, w której podatnik wystawi fakturę VAT nie odzwierciedlającego stanu faktycznego. Np. podatnik na fakturze wykaże dostawę towarów, bądź usługę, której nigdy nie było. Pomimo, że podatek wykazany w fakturze zostanie zaewidencjonowany, uwzględniony w deklaracji VAT-7 i zapłacony, organ skarbowy, który ujawni tego rodzaju nieprawidłowość, dokona korekty złożonego rozliczenia. Regulacja ta znajduje zastosowanie gdy czynność objęta fakturą nie jest objęta obowiązkiem podatkowym albo była zwolniona od podatku, a także gdy czynność wykazana w fakturze nie była w ogóle zrealizowana.

%d bloggers like this: