Nowa Ustawa o imprezach turystycznych (a więc także incentive travel) i powiązanych usługach turystycznych została podpisana przez Prezydenta Andrzeja Dudę. Stanowi wdrożenie do polskiego prawa dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE). Ustawa zawiera poprawki, które zostały opracowane i przyjęte przez Komisję Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki. Pod Ustawę podlegają wszystkie imprezy turystyczne obejmujące nocleg i organizowane zarobkowo. Ustawa budzie zainteresowanie zarówno biur turystycznych, jak i podróżnych. Odpowiadając na to zapotrzebowanie Polska Izba Turystyki zorganizowała cykl szkoleń dotyczących nowych regulacji prawnych w związku z Ustawą o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych w sześciu miastach Polski. Wszystkie miejsca z Warszawie i Poznaniu zostały zarezerwowane “na pniu” (każde szkolenie przewidywało 100 uczestników). Ustalone zostaną dodatkowe terminy, a na razie zachęcamy do samodzielnej lektury Ustawy.

A my przypominamy, że korzystanie z imprez turystycznych organizowanych przez nie posiadające licencji Organizatora Turystyki podmioty jest niezgodne z prawem. Osoby jadące na taką imprezę nie są objęte gwarancją ubezpieczeniową ani Turystycznym Funduszem Gwarancyjnym. Oznacza to, że w przypadku upadłości lub niewypłacalności organizatora czy innych kłopotów finansowych są zdane tylko na siebie. Organizowanie imprez turystycznych przez osoby/firmy bez licencji grozi karą pozbawienia wolności i grzywną do 50.000 zł. A więc warto się zastanowić…

Menu
%d bloggers like this: