Jedź w góry pooddychać czystym powietrzem…otóż jednak nie w każde góry. NSA wydał wyrok w sprawie opłaty klimatycznej w Zakopanem. W czwartek, 15 marca 2018 odbyła się rozprawa, w sprawie pobierania opłat klimatycznych za pobyt przez władze Zakopanego. Sąd orzekł, że Zakopane nie ma prawa do pobierania opłat, bo powietrze nie spełnia norm czystości. Werdykt NSA zamyka sprawę skargi na uchwałę miasta, którą złożył turysta w 2015 roku kwestionując pobór opłaty klimatycznej.

Zakopane – miasto w smogu / fot: fotolia

Województwo małopolskie należy do najbardziej zanieczyszczonych w Polsce. Według danych Systemu monitoringu jakości powietrza małopolskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (WIOŚ) od stycznia do końca grudnia 2017 roku Zakopane zanotowało 54 dni z przekroczeniami dopuszczalnych wartości stężeń pyłu zawieszonego PM10. Natomiast w 2018 roku dni z przekroczeniami było już 33. Może ten wyrok zmotywuje zarówno Zakopane, jak i inne miasta do zadbania o stan czystości powietrza?

Menu
%d bloggers like this: