Zgodność z RODO

 

Czym jest RODO?

RODO to rozporządzenie Unii Europejskiej na temat ochrony danych osobowych, obowiązujące od 25. 05. 2018. Szczegółowe informacje na jego temat można uzyskać na stronie Ministerstwa Cyfryzacji: https://www.gov.pl/cyfryzacja/rodo-informator

 

Co daje RODO naszym klientom?

Zapisy RODO dają właścicielowi danych osobowych prawo do zwiększonej kontroli nad tym, co dzieje się z danymi po ich podaniu, w tym do:

 

 • udzielenia i cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
 • informacji na temat przetwarzanych danych
 • korekty danych
 • przeniesienia danych
 • odwołania się do rzecznika w przypadku nadużyć
 • skorzystania z prawa do bycia zapomnianym.

 

Jakie wymogi nakłada RODO na nas jako przetwarzających dane?

 • ochrony podanych danych przed dostępem osób nieupoważnionych
 • przetwarzania danych aktualnych i sprawdzonych
 • przetwarzania danych w konkretnym celu po uzyskaniu zgody
 • przetwarzania tylko takiej ilości danych, która jest niezbędna do realizacji umowy
 • bezpowrotnego usuwania danych po wygaśnięciu zgody na ich przetwarzanie.

 

Kto jest administratorem Państwa danych? 

Administratorem Państwa danych osobowych jest ACTIVEZONE Sp. z o.o. spółka komandytowa, KRS 0000698922, NIP 534-235-01-02, REGON 140863020.

 

Jakie dane osobowe są niezbędne do realizacji umowy?

 • imię i nazwisko
 • adres mailowy
 • nr telefonu
 • data urodzenia
 • PESEL
 • adres zamieszkania
 • nr dowodu lub paszportu.

 

Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych pod adresem: info@activezone.pl 

 

Menu
%d bloggers like this: