Gwarancja ubezpieczeniowa

Miło nam poinformować, że Activezone odnowiło Gwarancję Ubezpieczeniową na kolejny rok swojej działalności. Gwarancja w kwocie 1.200.000 zł została wystawiona przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe AXA.

Zgodnie z Ustawą o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych przedmiotem gwarancji jest między innymi pokrycie kosztów w sytuacji gdy organizator nie zapewnia kontynuacji imprezy turystycznej lub powrotu uczestników do kraju. Gwarancja dotyczy też zwrotu wniesionych wpłat w przypadku, gdy z przyczyn dotyczących organizatora impreza nie została zrealizowana. Zapewnia też zwrot części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną odpowiadającą części imprezy turystycznej, która nie została zrealizowana z powodu leżącego po stronie organizatora. Jednym słowem gwarancja zapewnia bezpieczeństwo uczestników i środków wpłaconych na rzecz organizacji imprezy przez Activezone.

zaufanie
3D illustration of a compass with needdle pointing the text trusted partner. Concept of trustworthy partnership.
Gdzie na firmowy wyjazd narciarski?
Legalny incentive travel
Menu