Wyjazd Incentive Travel oprócz oryginalnego programu i wzorowej realizacji powinien być bezpieczny. Bezpieczny nie oznacza jedynie wykupienia polisy ubezpieczeniowej dla uczestników. Bezpieczny oznacza, że jest realizowany przez profesjonalnego i doświadczonego organizatora, działającego zgodnie z prawem i posiadającego wszystkie ważne licencję oraz ubezpieczenie swojej działalności.

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (TFG) zabezpiecza finansowo podróżnych korzystających z usług tylko tych krajowych biur podróży, o których informacje znajdują się w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych prowadzonej przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (aktualny wpis można bardzo łatwo sprawdzić klikając w podany link).

W sytuacji, gdy impreza turystyczna jest realizowana przez biuro podróży działające bez wpisu, a tym samym nielegalnie wówczas Turystyczny Fundusz Gwarancyjny nie stanowi jej zabezpieczenia, w przypadku niewypłacalności takiego biura podróży. Tym samym może się okazać, że uczestników twojego wyjazdu incentive travel będziesz musiał z zagranicy transportować na własny koszt.

Ponadto korzystanie z usług biur podróży działających bez licencji jest wspieraniem nielegalnie prowadzonej działalności. Jest blokowaniem rozwoju firm, które działają zgodnie z prawem, a które przez spełnianie wszystkich kryteriów i wymogów mają wyższe koszty prowadzenia działalności. Tym samym trudno im konkurować z firmami, które działają nielegalnie i mają te koszty znacznie niższe.

Jednocześnie warto pamiętać, że organizatorzy turystki spełniający wymogi nowej Ustawy są poddawani częstym kontrolom. Raz w roku w momencie przedlużania wpisu do rejestru organizatorów biuro podróży jest zobowiązane do przedstawienia swoich wyników finansowych, wykazu liczby zorganizowanych imprez, rodzaju i terminu pobieranych od Klientów wpłat, miejsc wyjazdów i wielu innych danych. Wyniki te poddawane są analizie przez analityków firmy ubezpieczeniowej, która następnie przygotowuje ofertę gwarancji turystycznej dla konkretnego biura. Przy słabych wynikach lub niespełniania kryteriów biuro turystyczne może spotkać się z odmowa wydania gwarancji. Bez niej nie ma możliwości prowadzenia legalnej działalności.

Legalnie działającej firmy są także zobowiązane do wnoszenia obowiazkowych opłat na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny rozliczanych raz w miesiącu wraz ze szczegółową deklaracją. Opłaty uzależnione są od miejsca wyjazdu i środka transportu, ale muszą być wnoszone za każdego wysłanego za granicę turystę. Biuro jest zobowiązane do prowadzenia bieżących zestawień dotyczących m.in. liczby turystów, z którymi podpisane zostały umowy, terminów wpłat, środka transportu. Takie zestawienia muszą być dostępne do ewentualnej kontroli biezacej. A więc prowadzenie legalnej działalności wiąże się nie tylko z opłatami, ale także z prowadzeniem rejestrów czyli z całkiem pokaźną “robotą papierkową”.

Jest też duże prawdopodobieństwo, że legalnie działajace biuro podróży zatrudnia legalnie pracowników i współpracowników. To także jest istotne jeśli dbamy o wspólne rozwój i dobrobyt w kraju 🙂

Wybierając organizatora na kolejny wyjazd Incentive travel warto o tym pamiętać i sprawdzić jego wpis w Rejestrze. Zajmie to dosłownie 30 sekund, a pozwoli na uzyskanie pewności, że wyjazd, który Państwo planują zostanie zorganizowany przez legalnie działającego profesjonalistę.

Gwarancja ubezpieczeniowa na kolejny rok
Święta w Activezone
Menu