Koronawirus sięga coraz nowych krajów i paraliżuje różne gałęzie gospodarki, także, a może przede wszystkim turystykę. Coraz więcej osób zaczyna obawiać się podróżowania. Na jakich zasadach można obecnie przesunąć termin wyjazdu lub całkowicie go odwołać? Czy odbędzie się to bezkosztowo? Jakie prawa ma turysta, a jakie organizator imprezy czy przewoźnik czyli np. linie lotnicze? Warto zapoznać się z oficjalnym stanowiskiem i być na bieżąco z dynamicznie zmieniającymi się przepisami.

Na stronie Ministerstwa Rozwoju umieszczono oficjalne stanowisko kiedy i na jakich zasadach podróżny może odstąpić od imprezy.

Zgodnie z ustawą o imprezach turystycznych oraz powiązanych usługach turystycznych zwrot wpłat można otrzymać, jeśli “wystąpią nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności (NNO), które mogą znacząco wpłynąć na przewóz podróżnych i realizację imprezy turystycznej w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie”. W przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności podróżny może żądać wyłącznie zwrotu wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej. Zgodnie z definicją zawartą w ustawie przez nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności należy rozumieć sytuację pozostającą poza kontrolą strony powołującej się na taką sytuację, której skutków nie można było uniknąć, nawet gdyby podjęto wszelkie rozsądne działania. Preambuła dyrektywy turystycznej opisuje, że NNO mogą obejmować działania wojenne, inne poważne problemy związane z bezpieczeństwem, takie jak terroryzm, znaczące zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, takie jak wybuch epidemii poważnej choroby w docelowym miejscu podróży (prosimy zwrócić uwagę na słowo “docelowe”) lub katastrofy naturalne (m.in. powodzie lub trzęsienia ziemi), warunki pogodowe uniemożliwiające bezpieczną podróż do miejsca docelowego uzgodnionego w umowie o udział w imprezie turystycznej. Idąc tropem tej definicji interpretacje są takie, że podróżny nie może bezkosztowo odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej wyłącznie z powodu stwierdzonych w miejscu, do którego się wybierał, przypadków zarażenia koronawirusem. Tym bardziej, nie może od niej odstąpić, jeśli w miejscu do którego się wybierał nie ma zanotowanych przypadków zarażenia.

Warto także pamiętać, że bezkosztowe odstąpienie od umowy oznacza otrzymanie 100% zwrotu wpłat bez odszkodowania i zadośćuczynienia.

Serwis informujący w bardzo obrazowy sposób o koronawirusie to interaktywna mapa z informacjami z poszczególnych krajów na temat liczby zachorowań i liczby wyzdrowień można znaleźć pod tym linkiem.

Będziemy śledzić na bieżąco informacje związane z koronawirusem, ponieważ w ogromnym stopniu dotyka on naszej, turystycznej branży siejąc spustoszenie w postaci zwolnień, strat, braku płynności, braku nowych kontraktów i odwoływania potwierdzonych, odwoływania imprez i targów…dotyczy to całego szeroko pojętego sektora imprez turystycznych, eventów, koncertów oraz podróży służbowych.

Emirates zawiesza loty…
Narciarska perełka Serfaus-Fiss-Ladis
Menu